Các dự án Website Trung tâm đã thực hiện

1. Thiết kế Website Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau

2. Hệ thống Báo cáo Ứng dụng Công nghệ Thông tin tỉnh Cà Mau

3. Thiết kế Website Ban An toàn Giao thông tỉnh Cà Mau

4. Thiết  kế Website Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau

5. Thiết kế Website Cục Hải Quan tỉnh Cà Mau

6. Thiết kế Website Đảng Ủy Dân Chính Đảng tỉnh Cà Mau

7. Thiết kế Website Phòng Giáo dục Đầm Dơi – huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau

8. Thiết kế Website Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau

9. Thiết kế Website Công ty TNHH Đại Lợi

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN ICT ?
  • 1Đối với khách hàng
  • CMICT - Luôn đặt lợi ích của khách hàng là trên hết, Luôn cam kết thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tối ưu, nhiều tiện ích, chi phí có tính cạnh tranh..
  • 2Đối với Nhân viên
  • CMICT - Luôn quan tâm đến lợi ích của nhân viên, người lao động, kể cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người lao động, đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định, có cơ hội thăng tiến, người lao động thường xuyên được nâng cao trình độ nghiệp vụ, được phát triển cả quyền lợi chính trị và văn hóa..
  • 3Đối với cộng đồng
  • CMICT - Luôn cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước; Luôn quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẽ khó khăn của cộng đồng.
LIÊN KẾT BANNER