Phần mềm Quản lý hợp đồng và theo dõi công lệnh

         Phần Quản lý hợp đồng là phần dùng để Quản lý các khách hàng ký kết hợp đồng sản phẩm và dịch vụ với doanh nghiệp, đồng thời theo dõi được thực hiện hợp đồng, các giai đoạn, công nợ và thanh toán hợp đồng. Phân tích và tổng hợp các mối quan hệ giữa khách hàng, sản phẩm, thời gian, hoạt động của các bộ phận của doanh nghiệp. Phần mềm có thể trang bị cho Lãnh đạo, Phòng Quản trị doanh nghiệp, Bộ phận chăm sóc khách hàng của các cơ quan, công ty.

         Phần Quản lý theo dõi công lệnh dùng để quản lý và cấp công lệnh (giấy đi đường) cho các Cán bộ, nhân viên khi đi công tác. 

     Các chức năng chính của phần mềm:

 1. Quản lý thông tin khách hàng
 2. Quản lý hợp đồng
 3. Tìm kiếm các thông tin về hợp đồng
 4. Thống kê hợp đồng
 5. Quản lý Cán bộ, nhân viên
 6. Quản lý công lệnh
 7. Tìm kiếm thông tin công lệnh
 8. Thống kê công lệnh
 9. Quản lý phòng ban cơ quan, công ty
 10. Quản lý tỉnh/thành
 11. Sao lưu và phục hồi dữ liệu

Một số hình ảnh về phần mềm:

 1. Giao diện chính của phần mềm

 2. Giao diện quản lý hợp đồng

 3. Giao diện quản lý khách hàng

 4. Giao diện quản lý công lệnh

 5. Giao diện quản lý cán bộ

 6. Giao diện tìm kiếm công lệnh

 7. Giao diện quản lý phòng ban

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN ICT ?
 • 1Đối với khách hàng
 • CMICT - Luôn đặt lợi ích của khách hàng là trên hết, Luôn cam kết thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tối ưu, nhiều tiện ích, chi phí có tính cạnh tranh..
 • 2Đối với Nhân viên
 • CMICT - Luôn quan tâm đến lợi ích của nhân viên, người lao động, kể cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người lao động, đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định, có cơ hội thăng tiến, người lao động thường xuyên được nâng cao trình độ nghiệp vụ, được phát triển cả quyền lợi chính trị và văn hóa..
 • 3Đối với cộng đồng
 • CMICT - Luôn cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước; Luôn quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẽ khó khăn của cộng đồng.
LIÊN KẾT BANNER