Sản phẩm

Phần mềm Quản lý hợp đồng và theo dõi công lệnh
Phần Quản lý hợp đồng là phần dùng để Quản lý các khách hàng ký kết hợp đồng sản phẩm và dịch vụ với doanh nghiệp, đồng thời theo dõi được thực hiện hợp đồng, các giai đoạn, công nợ và thanh toán hợp đồng.
Các dự án Website Trung tâm đã thực hiện
Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông cung cấp dịch vụ xây dựng thiết kế website chuyên nghiệp cho các Cơ quan Nhà nước, Công ty, Doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực, nhằm đem lại một sản phẩm tốt nhất và chuyên nghiệp đến cho khách hàng
Phần mềm báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin
Nhằm đẩy mạnh việc Ứng dụng Công nghệ Thông tin, nâng cao hiệu quả làm việc tiết kiệm thời gian cho các đơn vị thực hiện báo cáo được dễ dàng, nhanh chóng;
TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN ICT ?
  • 1Đối với khách hàng
  • CMICT - Luôn đặt lợi ích của khách hàng là trên hết, Luôn cam kết thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tối ưu, nhiều tiện ích, chi phí có tính cạnh tranh..
  • 2Đối với Nhân viên
  • CMICT - Luôn quan tâm đến lợi ích của nhân viên, người lao động, kể cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người lao động, đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định, có cơ hội thăng tiến, người lao động thường xuyên được nâng cao trình độ nghiệp vụ, được phát triển cả quyền lợi chính trị và văn hóa..
  • 3Đối với cộng đồng
  • CMICT - Luôn cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước; Luôn quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẽ khó khăn của cộng đồng.
LIÊN KẾT BANNER