Giới thiệu Trung tâm Công Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Trung tâm) là đơn vị sự nghệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, được thành lập theo Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Trung tâm có chức năng tham mưu cho Sở Thông tin và Truyền thông quản lý và triển khai các hoạt động ứng dụng, chuyển giao về Viễn thông, CNTT và truyền thông; bảo đảm kỹ thuật vận hành hệ thống thông tin của tỉnh; tổ chức ứng cứu máy tính, mạng máy tính cho các tổ chức, cá nhân; tổ chức quản lý các hoạt động thông tin và dữ liệu, thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh đó Trung tâm còn có chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện một số dịch vụ như sau

1. Chức năng đảm bảo hạ tầng thông tin và truyền thông:

- Tổ chức xây dựng và tích hợp các cơ sở dữ liệu quản lý hành chính nhà nước, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành ở các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh để sử dụng chung;

- Triển khai, vận hành, quản lý và đề xuất kế hoạch nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông dùng chung của tỉnh;

- Thực hiện các dịch vụ bảo mật mạng, an toàn thông tin, nội dung số, dịch vụ bảo trì hệ thống, bảo trì thiết bị và ứng cứu các sự cố máy vi tính;

2. Chức năng tư vấn, quản lý dự án, công việc thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông:

- Tư vấn, tổ chức quản lý, giám sát thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và hạng mục công việc thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do tỉnh đầu tư;

- Quản lý, giám sát việc xây dựng, triển khai và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh;

- Trực tiếp làm chủ đầu tư các đề án, dự án, hạng mục công trình do Sở Thông tin và Truyền thông phân công;

- Tham gia góp ý và đề xuất giải pháp giúp Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình thẩm định các đề án, dự án đầu tư, các chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển thông tin và truyền thông.

3. Chức năng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin và truyền thông:

- Nghiên cứu, xây dựng chương trình, đề án, dự án ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

- Triển khai và phối hợp vận hành các mô hình, giải pháp công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ các đơn vị nhà nước và doanh nghiệp;

- Cung cấp dịch vụ tư vấn giải pháp công nghệ, thiết kế, phát triển, thử nghiệm và cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông;

- Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong vịệc nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phân phối sản phẩm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông;

- Phối hợp, liên kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh;

- Cung cấp dịch vụ xuất bản, bản tin về Công nghệ thông tin;

- Tổ chức hội thảo về Công nghệ thông tin và truyền thông.

4. Nhiệm vụ chính là hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT và Truyền thông:

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ đang làm việc tại các tổ chức, cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp, bộ phận dân cư có nhu cầu kiến thức tin học;

- Hợp đồng với các đơn vị có nhu cầu về: Đào tạo ngắn hạn, dài hạn; Tư vấn, thiết kế trang web; Lập trình phần mềm; Tư vấn thiết kế hệ thống mạng, thi công, cài đặt hệ thống mạng LAN, WAN, cho các đơn vị có yêu cầu;

- Nghiên cứu và triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển giao phần mềm có bản quyền;

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng phần mềm mã nguồn mở chuyển giao cho các đơn vị có nhu cầu;

- Xuất bản, cung cấp bản tin về công nghệ thông tin;

- Tổ chức và tham gia các hội thảo về công nghệ thông tin và truyền thông;

- Dịch vụ bảo trì hệ thống, bảo trì thiết bị và ứng cứu các sự cố máy vi tính;

- Tham gia đề xuất kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, những giải pháp phát triển công nghệ thông tin;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.

Với chức năng như đã nêu trên cùng đội ngũ cán bộ, chuyên viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT sẽ đem lại cho quý cơ quan, đơn vị chất lượng dịch vụ tốt nhất. Trung tâm mong muốn nhận được sự quan tâm và hợp tác của quý cơ quan, đơn vị trong thời gian tới, đồng thời Trung tâm cam kết sẽ đồng hành cùng với quý cơ quan, đơn vị trong việc triển khai ứng dụng CNTT đạt hiệu quả cao với chi phí thấp nhất nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quá trình xây dựng Chính quyền điện tử tại địa phương và công cuộc cải cách hành chính hiện nay.

 

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN ICT ?
  • 1Đối với khách hàng
  • CMICT - Luôn đặt lợi ích của khách hàng là trên hết, Luôn cam kết thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tối ưu, nhiều tiện ích, chi phí có tính cạnh tranh..
  • 2Đối với Nhân viên
  • CMICT - Luôn quan tâm đến lợi ích của nhân viên, người lao động, kể cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người lao động, đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định, có cơ hội thăng tiến, người lao động thường xuyên được nâng cao trình độ nghiệp vụ, được phát triển cả quyền lợi chính trị và văn hóa..
  • 3Đối với cộng đồng
  • CMICT - Luôn cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước; Luôn quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẽ khó khăn của cộng đồng.
LIÊN KẾT BANNER