Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

1. GIÁM ĐỐC

- Ông Trần Việt Chương                                     Năm sinh: 1974

- Quê quán: xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

- Số điện thoại: (0290) 3 567890                         DĐ: 0913.688.477

- Email: chuongtv@camau.gov.vn

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

- Ông Huỳnh Thanh Hoàng                                 Năm sinh: 1980

- Quê quán: Phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Số điện thoại: (0290) 3 567892                         DĐ: 0919.023828

- Email: hoanght@camau.gov.vn

3. PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

- Trưởng phòng: Ông Lê Văn Tới                        Năm sinh: 1985

- Phó Trưởng phòng: Ông Tô Thanh Liêm          Năm sinh: 1979

- Kế toán: Bà Phan Hoạ My                                 Năm sinh: 1984

- Văn thư: Bà Lê Hồng Tươi                                Năm sinh: 1984

- Số điện thoại: (0290) 3 567854                        FAX: (0290) 3 567854

4. PHÒNG PHÁT TRIỂN CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG

- Trưởng phòng: Ông Lâm Thành Thép               Năm sinh: 1982

- Phó Trưởng phòng: Ông Trương Chí Dũng       Năm sinh: 1983

- Kỹ sư: Ông Nguyễn Hữu Hùng                           Năm sinh: 1979

- Kỹ sư: Ông Vũ Tấn Tài                                      Năm sinh: 1989

- Kỹ sư: Ông Võ Duy Nhứt                                    Năm sinh: 1991

- Số điện thoại: (0290) 3 567885

5. PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO

- Trưởng phòng: Ông Lê Công Điền                   Năm sinh: 1985

- Phó Trưởng phòng: Bà Bào Thị Bẩy                Năm sinh: 1987

- Phó Trưởng phòng: Ông Lê Bét Lin                 Năm sinh: 1984

- Kỹ sư: Ông Hồ Hoàng Vũ                                 Năm sinh: 1987

- Kỹ sư: Ông Nguyễn Hùng Mạnh                       Năm sinh: 1986

- Kỹ sư: Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm                   Năm sinh: 1987

- Kỹ sư: Ông Phùng Như Kiên                             Năm sinh: 1987

- Số điện thoại: (0290) 3 567868

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN ICT ?
  • 1Đối với khách hàng
  • CMICT - Luôn đặt lợi ích của khách hàng là trên hết, Luôn cam kết thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tối ưu, nhiều tiện ích, chi phí có tính cạnh tranh..
  • 2Đối với Nhân viên
  • CMICT - Luôn quan tâm đến lợi ích của nhân viên, người lao động, kể cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người lao động, đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định, có cơ hội thăng tiến, người lao động thường xuyên được nâng cao trình độ nghiệp vụ, được phát triển cả quyền lợi chính trị và văn hóa..
  • 3Đối với cộng đồng
  • CMICT - Luôn cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước; Luôn quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẽ khó khăn của cộng đồng.
LIÊN KẾT BANNER