Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Giới thiệu Trung tâm Công Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Trung tâm) là đơn vị sự nghệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, được thành lập theo Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Cà Mau.
TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN ICT ?
  • 1Đối với khách hàng
  • CMICT - Luôn đặt lợi ích của khách hàng là trên hết, Luôn cam kết thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tối ưu, nhiều tiện ích, chi phí có tính cạnh tranh..
  • 2Đối với Nhân viên
  • CMICT - Luôn quan tâm đến lợi ích của nhân viên, người lao động, kể cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người lao động, đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định, có cơ hội thăng tiến, người lao động thường xuyên được nâng cao trình độ nghiệp vụ, được phát triển cả quyền lợi chính trị và văn hóa..
  • 3Đối với cộng đồng
  • CMICT - Luôn cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước; Luôn quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẽ khó khăn của cộng đồng.
LIÊN KẾT BANNER